Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

PII „Lācītis Pūks”

Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks”

Vadītāja - Inese Rozentāle (tel. +371 2037 1492)

Aiviekste, Kalsnavas pagasts,
Madonas novads, LV – 4860
tālr. +371 64826432

No bērnudārza vēstures
Daudzus gadus Kalsnavas pagastā darbojās divas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras 2006.gadā apvienojās un kļuva par vienu – pirmsskolas izsglītības iestādi „Lācītis Pūks”.

Vēsturiski bērnudārzi iepriekš ir bijuši Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu un Meža pētīšanas stacijas „Kalsnava” pakļautībā. Pagasta pārziņā  tie nonākuši salīdzinoši nesen, tikai 2000. un 1993.gadā.

Apvienotajā iestādē – Aiviekstē un Kalsnavā – metodiski pedagoģiskais un saimnieciskais darbs ir vienots. Darbojas 5 grupas – sagatavošanas, vecākā, vidējā un 2 mazo bērnu grupas no 1,5 – 3 gadiem.  Bērnus uz bērnudārzu un no bērnudārza uz mājām ved pagasta autobuss.

Iestādē strādā 14 radoši pedagoģiskie darbinieki un 10 zinoši tehniskie darbinieki. Iestādes kolektīvs ir saliedēts un ar savu darbu veicina katra bērna personības attīstību, veidojot bērnā apkārtējās pasaules uztveri, mīlestību pret dzimto vietu, attēlojot to rotaļās, vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās un dejās un, protams,  arī dažādos svētkos un pasākumos.

Bērniem ikdienā nodrošinām:
Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu
Pirmsskolas izglītības programmu 5-6gadīgo bērnu  sagatavošanu    pamatizglītības apguvei

Mūsu mērķis:
Bērnu vispusīgas attīstības nodrošināšana caur rotaļu, izmantojot mūsdienīgas darba metodes un paņēmienus.

Ārpus nodarbību laikā piedāvājam:

 • individuālu darbu bērnu muzikalitātes attīstībai,
 • koriģējošo vingrošanu,
 • logopēda pakalpojumus
 • vides izglītības pamatus

Sadarbība ar vecākiem:

 • vecāku  līdzdalība dažādos bērnudārza organizētajos pasākumos,
 • atvērto durvju dienu apmeklēšana
 • vecāku sapulču apmeklēšana
 • piedalīšanās iestādes sakopšanas talkās
 • piedalīšanās bērnudārza rīkotajās izstādēs

Mūsu iestādei izveidojusies sadarbība ar:

 • Kalsnavas pamatskolu
 • Kalsnavas bibliotēku
 • ”Latvijas valsts mežiem”

Mūsu iestādes tradīcijas:

 • zinību diena
 • gadskārtu svētki
 • dzejas dienas
 • Latvijas dzimšanas diena
 • vecvecāku pēcpusdiena
 • tematiskais karnevāls – Lācīša Pūka dzimšanas diena
 • mākslas dienas
 • sporta diena
 • teātra dienas
 • ģimenes diena
 • izlaidums
 • sagatavošanas grupas ekskursija pavasarī

Kolektīva tradīcijas:

 • Svētku un pasākumu atzīmēšana kolektīvā
 • Skolotāju dienas ekskursijas
 • Piedalīšanās Kalsnavas pagasta organizētajos pasākumos

Mīļi gaidām jaunus bērnus!

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:/docs/1216/Kārtības_piesardzības noteikumi_