Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
26153

Sācies jaunais mācību gads!
03.09.2012


  Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

  Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

      Zinību diena ir kā robežšķirtne starp bezrūpīgajām bērnu dienām un skolas laiku, kad bērnam jau jābūt pastāvīgam, jāpagūst zinības un mamma vairs nevarēs būt blakus. Tas ir tik aizraujoši, doma par jauniem skolotājiem, jauniem draugiem, jauniem mācību priekšmetiem, un tomēr ir satraukums, kā būs – kā tas viss būs. Šajā  mācību gadā mūsu pamatskolā skolas gaitas uzsāk 15  pirmklasnieku, kuru audzinātāja un skolas māmiņa būs Ilze Stikāne. Sveicam mazos pirmklasniekus un viņu vecākus skolas gaitas uzsākot!


      Priecē, ka mūsu skolā skolēnu skaits ir nemainīgs- 150, nākuši klāt 7 jauni skolnieki. Kā Zinību dienas uzrunā Madonas novada deputāts Valdis Vucāns teica: "Tas nozīmē, ka mūsu pagasta vecāki cenšas!" Cerēsim uz labāko,  kalsnaviešu demogrāfiskais stāvoklis ar katru gadu uzlabosies!

      Liels notikums skolas dzīvē- jauns angļu valodas skolotājs no programmas „Iespējamā misija” Andrejs Gorbunovs. Novēlam veiksmi un radošumu skolojot mūsu jauno paaudzi.

       Šogad skolā paveikts liels darbs –izremontēta virtuve un ēdamzāle, iegādāts jauns virtuves aprīkojums un pusdienas par brīvu!
Madonas novada pašvaldības domes sēdē gandrīz vienbalsīgi tika pieņemts nozīmīgs lēmums par kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus novada vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Jaunā kārtība nosaka, ka pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot Ls 0,50 dienā produktu iegādei vienam skolēnam pusdienām pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma. Lai 2. līdz 12. klases skolēni, uz kuriem attiecas jaunā kārtība, saņemtu brīvpusdienas (1. klasei tās apmaksā valsts. - E. K.), viņu vecākiem vai aizbildņiem ir jāraksta iesniegums skolas vadībai, kurā minēti arī nosacījumi, kas skolas vadībai ļauj brīvpusdienas atteikt.

Vairāk par skolas dzīvi-http://kalsnavaspamatskola.lv/

      Lai jaunais mācību gads veiksmīgs un notikumiem bagāts gan skolniekiem, gan pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī bērnu vecākiem!

 

Ielādēju


 
      Atpakaļ