Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
23464

Jaunkalsnavas māmiņas veido savu Māmiņu klubu
08.05.2012


 

 
Jaunkalsnavas māmiņas iet Lielajā pastaigā

 un veido savu māmiņu klubu.

Rīgā, māmiņu klubā trīs gadus atpakaļ dzima brīnišķīga tradīcija un nosaukums tai ir – LIELĀ PASTAIGA! Pastaigas galvenā doma ir apvienot pēc iespējas vairāk māmiņu vienā dienā, vienā laikā, bet dažādās vietās! Šogad Lielajai pastaigai bija pieteikušās māmiņas no 40 pilsētām Latvijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Zviedrijā. Parasti šādi tiekoties Lielajās pastaigās, vecāki satiekas, iepazīstas ar savā rajonā dzīvojošajiem, sadraudzējas un māmiņas sniedz cita citai lielisku atbalstu arī turpmāk.
Arī Kalsnavas vecāki 6.maijā izgāja laukā, lai izbaudītu pavasari patīkamā kompānija kopā ar tiem, kuri zina, cik grūts ir darbs - būt MAMMAI! Bet, lai atbalstītu viena otru arī turpmāk, Jaunkalsnavā tiek veidots savs MĀMIŅU KLUBIŅŠ.
Biedrība Kalsnavas jaunieši ir saņēmusi finansiālu atbalstu projekta „Māmiņas un bērna labklājībai” realizēšanai Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda īstenotās programmas „Palīdzēsim māmiņai III” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu un to administrē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds. Projekta kopējās izmaksas ir 2000Ls, no kurām 200Ls ir Kalsnavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir sniegt iespēju jaunajām māmiņām tikties un dalīties savstarpējā pieredzē, iegūt informāciju par bērna audzināšanu, tā vajadzības un attīstību līdz 3 gadu vecumam, māmiņas un bērna veselību, veselīgu uzturu, palīdzēt māmiņām labāk izprast savu mazuli, kā arī attīstīt pašas mammas prasmes un iemaņas caur radošajām darbnīcām, iekļaujot māmiņas arī no sociālā  riska grupām, saņemt psiholoģisko atbalstu un iegūt zināšanas, kas noder ģimenes siltuma vairošanai un savas pašapziņas celšanai.
Kalsnavā ir atpūtas vietas, kas domātas jauniešiem un pieaugušajiem, bet ir aizmirsts pats svarīgākais- bērni un jaunās māmiņas. Sadarbojoties ar sociālo darbinieci, mediķiem atbalstīt un izglītot jaunās māmiņas, jo īpaši laukos, kur ir pietiekoši daudz sociāli nelabvēlīgu ģimeņu.

Šobrīd tiek iekārtota telpa, lai māmiņas ar bērniem varētu pulcēties vienkopus, piedalīties pasākumos, plānot brīvā laika lietderīgu izmantošanu, kā arī savstarpēji vienoties par bez maksas bērnu pieskatīšanu uz laiku, tādējādi bērni jau no mazotnes ir kopā ar citiem vienaudžiem, spēj attīstīties ar kvalitatīvu attīstošo rotaļlietu palīdzību, veicinot bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos Kalsnavas pagastā un tā apkārtnē, atbalstot izglītojošas aktivitātes un pasākumus, kas mazina sociālo atstumtību, veicina kultūru apmaiņu, rada bērniem un ģimenēm draudzīgu un drošu vidi, palīdz rast risinājumus aktuālajām problēmām un mazina to cēloņus.
Daļa finansējuma tiks izmantota izglītojošiem semināriem par aktuālām ģimeņu tēmām. Lekcijas veltītas audzināšanas, mazuļa kopšanas pamatiem, attīstības īpatnībām līdz 3 gadu vecumam, tai pat laikā ir arī daudz informācijas par vecumu no dzimšanas līdz 1gadam, jo citādi grūti runāt par nākošajiem gadiem, ja nav skaidrība par notikumiem pirmajā dzīves gadā.
Māmiņām bezmaksas fizioterapeita nodarbības vadīs viena no vadošajām fizioterapeitēm Latvijā- Klaudija Hēla, psihoterapeita nodarbības vadīs Ģimenes atbalsta centra psihoterapeite Anželika Sprukte,  pediatra nodarbības vadīs  Madonas slimnīcas Bērnu, ginekoloģijas un neiroloģijas nodaļas vadītāja Ināra Ližbovska, radošās nodarbības brīvprātīgi vadīs Madonas BJC  radošā pulciņa skolotāja Irēna Skudra-Kluša.

Biedrība sadarbojoties ar IZM, Lauku atbalsta dienestu, Madonas novada pašvaldību un Kalsnavas jauniešu centru ir realizējusi vairākus Kalsnavas iedzīvotājiem nozīmīgus projektus- izveidots jauniešu centrs, iegūtas bungas jauniešu centram, izveidota BMX trase, aktīvās atpūtas laukums- bērnu laukums, pludmales volejbola laukums, badmintons, streetball grozs, uzstādīti āra trenažieri, izveidots hokeja-florbola laukums un slidotava. Tiek organizēti pasākumi bērniem un jauniešiem. Biedrība savu darbību organizējusi uz bērnu un jauniešu interesēm. Nu jau esam "auguši", mūsu biedrībā ir jaunie vecāki- jaunās māmiņas un ir izveidojusies māmiņu domubiedru grupa, tāpēc vēlamies piedāvāt aktivitātes, kas piesaistītu citu sabiedrības daļu- jaunos vecākus. Nākamais izaicinājums-atbalsts jaunajām māmiņām un viņu ģimenēm.

Darbs, ko biedrība „Kalsnavas jaunieši” ir uzņēmusies, ir interesants, atbildīgs, reizēm grūts, bet vienmēr saistošs. Redzot, ka aktivitātes tiek veiksmīgi īstenotas, tas dod pārliecību, ka ir jāturpina iesāktais darbs un arvien vairāk kaut kas jādara savā pagastā!
Mums ir kopīgi mērķi - dot bērniem visu labāko un kļūt par vislabākajiem vecākiem. Palīdzēsim cita citai, satiekoties un mūsu pastaigas ar bērniem kļūs interesantākas, noderīgākas un aizraujošākas.

Linda Ūdre-Rizga.


Ielādēju


 
      Atpakaļ