Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

113532

TE IR DARBS!
02.09.2020


Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis Pūks”

uz nenoteiktu laiku aicina darbā VIRTUVES VADĪTĀJU (0,7 slodze)

ar iespēju apvienot ar APKOPĒJAS darba pienākumiem (0,3 slodze) - kopā 1 slodze.

Galvenie amata pienākumi virtuves vadītājam:

=       Apzināt un plānot saimniecības darbu ikdienā;

=       Organizēt neparedzēto darbu (avārijas situācijas u.c.) izpildi iestādes vadītājas prombūtnes laikā, nekavējoties ziņojot par tiem vadītājai;

=       Veikt pārtikas produktu pavadzīmju ievadīšanu programmā TEDIS, Sastādīt ēdienkarti, strādājot ar TEDIS ēdināšanas programmu;

=       Kārtot nepieciešamo dokumentāciju par pārtikas produktiem un saimniecības precēm;

=       Pieņemt preci un veikt dokumentu noformēšanu;

=       Vest uzskaiti par pārtikas produktiem un nepieciešamajām saimnieciskajām precēm;

=       Apkopot un sekot līdzi medicīniskās dokumentācijas kārtībai iestādē (darbinieku sanitārās grāmatiņas, bērnu medicīniskās kartes, u.c.);

 

Galvenie pienākumi apkopējam:

=       Izglītības iestādes koplietošanas telpu uzkopšana

 

Prasības pretendentiem:

=         Valsts valodas prasme;

=         Vismaz pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;

=         Spēja patstāvīgi organizēt un plānot veicamos darbus.

 

Papildus informācija:

=         Mēnešalga virtuves vadītājam EUR 384.00  (bruto)

=         Mēnešalga apkopējam EUR 144.00 (bruto)

=         Darba vieta- PII”Lācītis Pūks” Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā

=         Iestādes vadītāja Inese Rozentāle tālr.Nr. 20371492

Pieteikumu (CV un motivācijas vēstule) sūtīt uz e-pastu: lacitispuks@madona.lv ar norādi “Virtuves vadītāja” līdz 2020.gada 11.septembrim.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie  personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Madonas novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9.panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.  
      Atpakaļ