Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

104518

Aicina darbā
29.01.2019


 

Kalsnavas pagasta pārvalde

aicina darbā

 

 

Amata nosaukums- Nekustamā īpašuma speciālistS - lauku attīstības speciālistS

Darba laiks: nepilna slodze (0.7), uz nenoteiktu laiku;

Darba vieta: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads;

Amatalga mēnesī: EUR 385,00

 

Galvenie amata pienākumi:

1.     Veikt pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un zemes nomas līgumu projektu sagatavošanu, nomas līgumu noslēgšanas, reģistrēšanas procesa vadību, nomas līgumu nosacījumu izpildes kontroli, paziņojumu izsūtīšanu nomniekiem;

2.     Sagatavot domes lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu, maiņu, zemes ierīcības projektu izstrādi, atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem;

3.     Darbs ar programmām NĪNO, NOMA, WORD, EXCEL;

4.     Konsultēt iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu sadalīšanu, lietošanu, darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, zemes atsavināšanu, zemes iznomāšanas iespējam un kārtību Kalsnavas pagastā.

 

Prasības pretendentiem:

1.     Augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

2.     Zināšanas un pieredze zemes ierīcībā tiks uzskatītas par priekšrocību;

3.     Atbildības sajūta un precizitāte;

CV un izglītības dokumentu kopijas var iesniegt līdz 2019.gada 8.februārim plkst.15.00 Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā (3.stāvā) vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: kalsnava@madona.lv
      Atpakaļ