Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

42634

Dzīvokļa īpašuma izsole
19.02.2014                                     Dzīvokļa īpašumu izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Dzelzceļa ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7062 900 0316.
Izsoles sākumcena: 682,98 euro (Ls 480), nodrošinājums 68,30 euro (Ls 48), reģistrācijas maksa 14,23 euro (Ls 10).

Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 9.maijā plkst.16.00.

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv.

Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2014.gada 22.aprīlim plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

 Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.
 

 
      Atpakaļ