Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
119723

AICINA DARBĀ!Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis Pūks”

aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju

Darba pienākumi:

 •  plānot un vadīt sporta nodarbības, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • piedalīties pasākumu organizēšanā kopā ar grupas skolotājām un patstāvīgi;
 •  veikt sava darba analīzi, izvirzīt un sasniegt turpmākās darbības mērķus;
  sadarboties ar Iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;

Prasības kandidātiem:

 •  atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/301572#p5 
 • kā priekšrocība tiks uzskatīta profesionālās kompetences pilveides programmas sportā apguve vismaz 36 stundu apjomā, kā arī pieredze tautisko deju jomā (arī kā dejotājai/am) un vēlme šīs prasmes nodot bērniem;
 • vēlama pieredze pirmsskolā;
 • spēj cieņpilni komunicēt ar izglītojamajiem un kolēģiem’
 • Sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts

Mēs piedāvājam:

• darbu uz 0,50 slodzi (prof.klasif.kods 2342 03)

• amatalgu 436 EUR mēnesī (bruto) (20 h nedēļā)

• interesantu, radošu un atbildīgu darbu radošā kolektīvā.

Darba vietas adrese:

“Dzirkstīte”, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2022.gada 16.janvārim uz e-pastu: lacitispuks@madona.lv  ar norādi "Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs".

Uzziņas pa tālruni: 20371492

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Papildu regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090. 
 
      Atpakaļ