Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
21941

PIEDZIMIS BĒRNIŅŠ-SVEICAM!Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,

Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,

Cik tīru spēsi viņu nosargāt,

Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.

Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,

Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.

Tev vajag viņā spēku iepotēt,

Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

/I.Ziedonis/

 

SVEICAM MAZOS KALSNAVIEŠUS UN VIŅU VECĀKUS!

 

 

Klāvs Krūmiņš,dzimis 26.10.2017., vecākiem Maijai Paeglei-Krūmiņai un Ilvaram Krūmiņam

Rainers Bērziņš, dzimis 13.10.2017.,vecākiem Diānai Poļakovai un Jānim Bērziņam

Madara Dimante, dzimusi 02.07.2017., vecākiem Marikai Bankavai un Mārtiņam Dimantam

 

Ermīns Patmalnieks, dzimis 30.06.2017.,vecākiem Kasparam Patmalniekam un Daigai Fārtei

 

Rūta Rēķe,dzimusi 26.04.2017.,vecākiem Madarai un Naurim Rēķiem

 

Jēkabs Vucāns, dzimis 13.03.2017.,  vecākiem Ramonai un Matīsam Vucāniem

 

Ričards Zīliņš, dzimis 04.02.2017., vecākiem Saivai Kārkliņai un Jānim Zīliņam

 

 

Rūdolfs Siliņš, dzimis 08.01.2017.,  vecākiem Jolantai un Normundam Siliņiem

Paula Tauriņa-Rēķe, dzimusi 03.01.2017.,  vecākiem Aivim Rēķim un Sintijai Tauriņai-Rēķei

 

 

 Niks Kozlovskis, dzimis 08.11.2016., vecākiem Aivitai un Mārtiņam Kozlovskiem
Sofija Pūga,dzimusi 14.11.2016., vecākiem Marinai un Ilmāram Pūgām

 

 

Emīls Alksnis, dzimis 24.10.2016. , vecākiem Ingai un Kasparam Alkšņiem
Gustavs Hristenko, dzimis 28.10.2016. , vecākiem Diānai un Stepanam Hristenko

 

 

Reinis Russaks,dzimis 30.09.2016.,  vecākiem Sanitai un Valentīnam Russakiem

Sabīne Rudzīte, dzimusi 08.09.2016., vecākiem Elīnai un Jānim Rudzīšiem

 

 

Mariuss Heiselis,dzimis 30.08.2016., vecākiem Laumai Bondarei-Heiselei un Mārcim Heiselim
Toms Bitītis,dzimis 31.08.2016., vecākiem Klintai Lasmanei un Intaram Bitītim
Kitija Zaļenko, dzimusi 02.08.2016.,vecākiem Kristai Zaļenko.

 

 

Sebastians Barsukovs, dzimis 19.07.2016., vecākiem Diānai Bokušai un Andrejam Barsukovam
Ričards Purviņš, dzimis 01.07.2016., vecākiem Ilonai Avotiņai un Reinim Purviņam
 

 

 

Laura Platā, dzimusi 26.04.2016., vecākiem Ivetai Platai

 

 

Martins Langenfelds,dzimis 01.03.2016.,  vecākiem Ievai un Gintam Langenfeldiem

Lauma Ermansone,dzimusi 11.03.2016.,  vecākiem Baibai Mitrei un Laurim Ermansonam

 

 

Rūdis Lūsis,dzimis 10.02.2016., vecākiem- Baibai Liepiņai un Jānim Lūsim

 

 

 

Olivers Aršvila, dzimis 22.01.2016., vecākiem Solvitai un Marekam Aršviliem

 

 

 

 

Kitija Rudzītedzimusi 21.11.2015.,  vecākiem- Lindai Siliņai un Modrim Rudzītim

Stefānija Līga Ronedzimusu 22.11.2015., vecākiem- Dacei Ronei un Jānim Baumanim

 

 

 Zane Madalāne,dzimusi 10.10.2015., vecākiem Intai Rēķei-Madalānei un Jānim Madalānam

 

Maija Melānija Kravaledzimusi 26.09.2015,. vecākiem- Ivetai Bohanai un Mārim Kravalim

Līva Avotiņa, dzimusi 01.09.2015., vecākiem- Aigaram un Initai Avotiņiem

 

Dominiks Rudzītis, dzimis 11.08.2015., vecākiem- Dacei un Ralfam Rudzīšiem


Kate Solovjeva, dzimusi 11.08.2015., vecākiem- Sindai un Jānim Solovjeviem


Adrians Zagorskis, dzimis 16.08.2015., vecākiem- Jānim Zagorskim un Agnesei Apšai

 

 

 

Jēkabs Aršvila, dzimis 19.06.2015.,vecākiem- Daigai un Aleksandram Aršviliem

Olivers Mednis, dzimis 13.06.2015., vecākiem-Madarai Mednei 

 

Sintija Siliņa, dzimusi  25.05.2015., vecākiem- Solvitai un Pēterim Siliņiem

Markuss Broks,dzimis 29.05.2015., vecākiem-  Ingūnai Mežānei un Artim Brokam

 Agita Kravale, dzimusi 08.05.2015., vecākiem- Naurim Kravalim un Kristīnei Martuzānei

 

 

 

 

Ralfs Lediņš, dzimis 08.04.2015,. vecākiem- Mārcim un Agritai Lediņiem

Kristiāns Jegorovs, dzimis 16.04.2015.,  vecākiem- Sigitai Liepiņai un Igoram Jegorovam

Alise Buceniece, dzimusi 17.04.2015.,  vecākiem- Inesei Kaļvai un Uldim Buceniekam

Māris Vilciņš,dzimis 21.04.2015., vecākiem- Viktorijai Zvejniecei un Jānim Vilciņam

 

 

 

 Samanta Savicka, dzimusi 24.12.2014. vecākiem Marikai Mierturei un Osvaldam Savickim

Rihards Brimerbergs, dzimis 08.12.2014., vecākiem Daigai Zīlītei

 

 

Arturs Buske, dzimis 13.10.2014.vecākiem Ingai Buskei un Mathew Buske

Māris Rudzītis,dzimis 02.10.2014. vecākiem Jāni Rudzītim un Elīnai Rudzītei

Aleksandrs Balanovs,dzimis  04.10.2014. vecākiem Ligitai Brutānei un Sergejam Balanovam

  Linda Valaine,dzimusi 18.09.2014. ,vecākiem Ritmai Ermansonei un Jānim Valainim

 

 

 

 AMĒLIJA LĪNA RŪSIŅA,dzimusi 31.07.2014., vecākiem Sanitai Viļumai un Artūram Rūsiņam

 

 

 

LINGITA RONE , dzimusi 26.06.2014., vecākiem Ivetai Ronei

 

MATĪSS JESINSKIS,dzimis 14.05.2014., vecākiem Zanei Daugulei un Dmitrijam Jesinskim

DĀRTA ŠUSTE, dzimusi 19.03.2014., vecākiem Laurai Šustei

ARTIS OŠLAPS, dzimis 06.02.2014., vecākiem Janai un Jānim Ošlapiem

TOMASS MONTOROVS ,dzimis 14.02.2014.,vecākiem Anatolijam Montorovam un Santai Kutovskai

 

KITIJA KOPASOVA , dzimusi 05.12.2013., vecākiem Sintijai Andrēvičai un Andrejam Kopasovam

EMĪLIJA SIRMĀ,dzimusi 15.12.2013., vecākiem Sandrai Sirmajai un Artim Audriņam

MADARA PUZĀNE, dzimusi 19.12.2013., vecākiem Janai un Salvim Puzāniem

 

MIĶELIS ARŠVILA,dzimis 26.11.2013., vecākiem Solvitai un Marekam Aršviliem

RŪDOLFS LOPATKO,dzimis 23.11.2013., vecākiem Jānim Lopatko un Inesei Vidzei

SANDIS RAPŠS, dzimis 14.11.2013., vecākiem Evitai Rapšai

ADRIĀNA TROFIMOVA,dzimusi 15.11.2013.,vecākiem Marekam un Airitai Trofimoviem

KEITIJA VISKOVA,dzimusi 15.11.2013., vecākiem Armandam Viskovam un Sintijai Dzirkalei

AGNESE POPLAVSKA,dzimusi 19.08.2013.,vecākiem Raimondam Poplavskim un Amandai Ančevai-Grandānei

RŪDOLFS AKMENS,dzimis 27.06.2013., vecākiem Velgai un Harijam Akmeņiem; 

 EDVARDS PŪGA, dzimis 02.07.2013., vecākiem Marinai un Ilmāram Pūgām

MĀRCIS EZERIŅŠ,dzimis 25.05.2013., vecākiem- Mārītei un Jānim Ezeriņiem;

RAINERS KUKĀRS,dzimis 05.05.2013., vecākiem- Rudītei Ronei un Raivim Kukāram;

KRISTĪNE PĻAVNIECE,dzimusi 18.05.2013., vecākiem- Montai Derveniecei un Aigaram Pļavniekam;

MARTA RIBAKOVA,dzimusi 14.05.2013., vecākiem- Kristīnei Ribakovai

 RĒZIJA RIZGA,dzimusi 04.04.2013. vecākiem Lindai Ūdrei Rizgai un Gatim Rizgim

RIKARDO RUŠKO, dzimis 23.01.2013. vecākiem Jānim Ruško un Sarmītei Ronei,

ADRIJA RUVA, dzimusi 04.01.2013. vecākiem Igoram Ruvam un Ritai Povhai.

 

ARTIS TUMĀNS , dzimis 02.10.2012. Vecākiem: Tumānam Guntaram un Gailumai Solvitai.

 

ADRIANS KOHS, dzimis 26.07.2012. mātei Diānai Kohai.

JĀNIS LEDIŅŠ, dzimis 01.08.2012. vecākiem: Uldim Lediņam un Jolantai Vorslovai,


ELĪNA VORSLOVA, dzimusi 21.08.2012. vecākiem Ojāram Vorslovam un Sarmītei Kukārei.

KARLĪNA BALODE,dzimusi  20.07.2012. vecākiem Jānim Balodim un Sindijai Cīrulei.

ADRIANA KOPASOVA, dzimusi 15.05.2012. vecākiem Andrejam Kopasovam un Sintijai Andrēvičai.

LOTE OŠLAPA dzimusi 10.05.2012. vecākiem Edmundam Ošlapam un Sigitai Siliņai.

MARIJA BELLA PLATĀ dzimusi 23.04.2012. vecākiem Ivo Platais un Ivetai Gercēnai.

 

MĀRCIS PLĀTE dzimis 20.04.2012. vecākiem Renāram Plātem un Svetlanai Sergejevai-Plātei.

DANIELS LEITIS dzimis 03.04.2012. mātei Līgai Leitei,

MAIRIS  VALAINIS dzimis 30.03.2012. vecākiem Jānim Valainim un Ritmai Ermansonei,

 

 

HENRIJS RIČARDS VAĻKO dzimis 22.03.2012. vecākiem Intaram Vaļko un Ivetai Dreimanei. 

GUSTAVS BARTUŠEVIČS, dzimis 4.03.2012., vecākiem -Martai Tilhenai un Kristapam Bartuševičam

SANDIJS PĪLUPS, dzimis 14.02.2012. vecākiem Mārim Pīlupam un Evitai Rapšai.

 
 
      Atpakaļ