Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
21026

Mūžībā aizgājušiPaliek tavs darbīgais gājums,

Tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,

Caur bērniem un mazbērniem

Būs turpinājums

Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

 

  Kalsnavas pagasta vārdā izsakām līdzjūtību tuviniekiem, radiem,draugiem.

Mūžībā aizgājuši:

 

Ārija Lilija Blitsone, mirusi 19.05.2024., 81.gadu vecumā

 

 Agrita Bārbale, mirusi 06.03.2024., 68.gadu vecumā

 

Vitauts Bartušauskis, miris 02.02.2024., 75.gadu vecumā

 

Maira Vigule, mirusi 24.01.2024., 68.gadu vecumā

 

Valentīns Matešs, miris 16.12.2023., 69 gadu vecumā

 

Aigars Riekstiņš, miris 19.11.2023., 59 gadu vecumā 

Valentīna Mamorenko, mirusi 11.11.2023., 86 gadu vecumā

 

 Māris Belorags, miris 08.10.2023., 60 gadu vecumā

 

 Grigorijs Ivanovs, miris 24.09.2023., 64 gadu vecumā

 

 Anita Vorslova, mirusi 14.08.2023., 69 gadu vecumā

 

Atis Einiks, miris 10.06.2023., 42 gadu vecumā
Jānis Liepiņš, miris 17.06.2023., 87 gadu vecumā
 

 

 Irēna Virska,mirusi 23.04.2023., 75 gadu vecumā

 

 

Māris Vīksne,miris 17.03.2023.,  84 gadu vecumā
Rasma Uzuliņa,mirusi 18.03.2023., 66 gadu vecumā

 

 

Ainārs Lārmanis, miris 03.02. 2023., 56 gadu vecumā
Anna Laizāne,mirusi 13.02.2023.,  91 gadu vecumā

 

 Gunārs Pripāns,miris 28.12.2022., 60 gadu vecumā

Jānis Eigims, miris 13.10.2022., 68 gadu vecumā 

 

Vija Mičule,mirusi 06.09.2022., 89 gadu vecumā

Vija Avotiņa,mirusi 23.09.2022., 57 gadu vecumā

Biruta Višņevska,mirusi 24.09.2022., 88 gadu vecumā

 

Biruta Višņevska,mirusi 24.09.2022., 88 gadu vecumā

Arnolds Potašs, miris 13.08.2022., 50 gadu vecumā 

 

 Guntars Rudzītis,miris 13.07.2022., 68 gadu vecumā

 Aivars Valters,miris 14.06.2022., 63 gadu vecumā

 

 

Ināra Mālkalne,mirusi 13.05.2022., 87 gadu vecumā

Indra Vigule,mirusi 13.05.2022., 92 gadu vecumā

 Inese Kaļva, mirusi 16.03.2022., 31 gada vecumā

 

Antons Dubinskis,miris 18.02.2022., 91 gadu vecumā
Aina Liepiņa,mirusi 20.02.2022., 94 gadu vecumā
 

Ainis Kupčs,miris 09.01.2022., 89 gadu vecumā

 Ruta Vickopa, mirusi 12.01.2022., 72 gadu vecumā

Viktors Evalds,miris 19.01.2022., 94 gadu vecumā

Irma Saulīte,mirusi 30.12.2021.- 94 gadu vecumā
Ojārs Vorslovs,miris 22.12.2021.- 43 gadu vecumā
Skaidrīte Ezeriņa,mirusi 10.12.2021.- 92 gadu vecumā
Dagmāra Rozentāle,mirusi 07.12.2021.-  77 gadu vecumā 

 

Ligita Pusplatā,mirusi 27.11. 2021., 70 gadu vecumā 

Raimonds Bogdanovs, miris 13.11.2021.- 51 gadu vecumā

Juris Mežaelons,miris 22.11.2021.- 64 gadu vecumā

 

 

 Ausma Korule,mirusi 17.10.2021.-  95 gadu vecumā

 

Igors Gromovs,miris 25.09.2021.- 49 gadu vecumā

Biruta Ivanova, mirusi 12.09.2021.-63 gadu vecumā 

 

Laimdota Graudiņa, mirusi 29.08.2021.-75 gadu vecumā

Valentīna Dubinska,mirusi 09.08.2021.- 88 gadu vecumā

Vitālijs Inkins,miris 08.08.2021.- 86 gadu vecumā

Roberts Kļaviņš,miris 07.08.2021.- 79 gadu vecumā

 

 

 Valija Ozoliņa,mirusi 03.07.2021.- 82 gadu vecumā

 

Velta Jureviča, mirusi 08.06.2021. - 96 gadu vecumā

Anastasija Maksiņa, mirusi 28.06.2021.- 85 gadu vecumā

Vera Graudiņa, mirusi  30.06.2021.- 79 gadu vecumā

Roberts Romulis, miris 30.06.2021.- 78 gadu vecumā

 

 

Zigurds Krūmiņš, miris 05.05.2021.- 77 gadu vecumā


Mārīte Šmite, mirusi 12.05.2021.- 68 gadu vecumā

 

 

Ausma Aleksandra Avotiņa, mirusi 09.04.2021.- 83 gadu vecumā
Vladislavs Einiks, miris 28.04.2021.- 66 gadu vecumā
Marta Elmere, mirusi 06.04.2021. - 68 gadu vecumā
Biruta Šlesere, mirusi 26.04.2021.- 78 gadu vecumā

 

Valdis Jermacāns, miris 29.03.2021.- 69 gadu vecumā

 

Ivars Alksnis, miris 11.02.2021.- 64 gadu vecumā

Zuzanna Maļinovska, mirusi 08.02.2021. - 91 gadu vecumā

 

 

Alfreds Laimons Kronis, miris 27.01.2021.- 72gadu vecumā

Maiga Ķerķe, mirusi 03.01.2021. - 86 gadu vecumā

Elmārs Līcītis, miris 25.01.2021.- 68 gadu vecumā

Eduards Tučs, miris 20.01.2021.- 81 gadu vecumā

 

 

Varis Bērziņš, miris 05.12.2020. - 57 gadu vecumā

 

Jāzeps Jasevičs,miris  13.11.2020., 91 gadu vecumā

 Ilze Zomere,mirusi  03.10.2020., 63 gadu vecumā 

 

Vaira Trusova, mirusi 21.08.2020., 67 gadu vecumā
Daniels Paeglis, miris 26.08.2020., 20 gadu vecumā

 


Paulis Indrūns,miris 15.07.2020.,  78 gadu vecumā

 

 Maiga Ozoliņa,mirusi 02.05.2020., 72 gadu vecumā

 

 

Eduards Sīlis,miris 03.04.2020., 87 gadu vecumā
Dzidra Geiduka,mirusi 05.04.2020., 85 gadu vecumā
Juris Smilga,miris 11.04.2020., 77 gadu vecumā
Anna Parņuka,mirusi 21.04.2020., 90 gadu vecumā
Dzintra Līventāle,mirusi 25.04.2020., 71 gada vecumā

 Emīlija Leimane, mirusi 20.03.2020., 90 gadu vecumā 

 

 

Dzintars Zvanbergs, miris 06.02.2020., 72 gadu vecumā
Marija Krivāre, mirusi 11.02.2020.,  94 gadu vecumā

 

Aivars Dementis,miris 06.01.2020.,61 gada vecumā
Dzidra Lapsa,mirusi 06.01.2020. 93 gadu vecumā
Veronika Garkalne,mirusi 16.01.2020.,83 gadu vecumā

 

Dainis Ozoliņš, miris 26.12.2019. 60 gadu vecumā
Ziedonis Kļaviņš, miris 21.12.2019. 76 gadu vecumā
Ivars Rapšs, miris 16.12.2019. 37 gadu vecumā
Elza Galviņa, mirusi 14.12.2019.  68 gadu vecumā

 

 

Juris Rutkovskis,miris 06.11. 2019.- 85 gadu vecumā
Biruta Kalniņa,mirusi 09.11.2019.- 95 gadu vecumā
Lucija Romanova,mirusi 11.11.2019.- 89 gadu vecumā
Gunārs Šmits, miris14.11. 2019.-74 gadu vecumā

 

Jēkabs Šulga, miris 29.10.2019.- 81 gadu vecumā,
Andris Veigulis, miris 24.10.2019.- 67 gadu vecumā,                                                                           
Milda Siliņa, mirusi 23.10.2019.- 95 gadu vecumā,
Pēteris Onzuls, miris 21.10.2019.- 49 gadu vecumā,                                                                           

Marija Makejenko, mirusi 12.10.2019.- 86 gadu vecumā,                                                        

Tadeušs Aļehnovičs, miris 06.10.2019.- 80 gadu vecumā.

Eriks Brimers, miris 24.09.2019. - 73 gadu vecumā. 

 

 Rolands Kļaviņš,miris 04.08.2019.- 35 gadu vecumā,

 Anataloijs Mantorovs,miris 11.08.2019.- 66 gadu vecumā,

 Vera Siliņa, mirusi 19.08.2019. -86 gadu vecumā,

Līgonis Bambe,miris 27.08.2019. - 86  gadu vecumā. 

 Inese Lopatko,mirusi  22.07.2019.- 33 gadu vecumā,

Andrejs Skutelis,miris 29.07.2019.- 84 gadu vecumā. 

 

Skaidrīte Mālakalne, mirusi 02.06.2019.- 68 gadu vecumā,
Zelma Muruška, mirusi 17.06.2019.- 98 gadu vecumā.

 

Elizaveta Kārkliņa,mirusi 11.05.2019.- 85 gadu vecumā,

Vilnis Vītoliņš,miris 21.05.2019.- 75 gadu vecumā.

 

Ņina Sīpolniece,  mirusi 05.04.2019.-83 gadu vecumā.

 

 Skaidrīte Garkalne, mirusi 08.02.2019.- 88 gadu vecumā,

 Velta Ogriņa, mirusi  05.02.2019.- 83 gadu vecumā.

 


 Pēteris Morozovs, miris  07.01.2019.- 82 gadu vecumā.


 

Pēteris Platais, miris  23.12.2018.- 52 gadu vecumā,

Zina Pakārkle,mirusi 19.12.2018.- 63 gadu vecumā,

 Milda Stepanova, mirusi  07.12.2018.- 73 gadu vecumā.

 

 Ilmārs Rūlietis, miris 12.10.2018.- 57 gadu vecumā.

 

Lilita Derveniece, mirusi 26.09.2018. 51 gada vecumā,

Guntis Niedrītis,miris 22.09.2018. 64 gadu vecumā.

Aleks Volosnikovs, miris 29.08.2018. 83 gadu vecumā,

Oļģerts Ieviņš, miris 07.08.2018. 84 gadu vecumā,

 Austra Zemīte, mirusi 04.08.2018. 90 gadu vecumā.

 

Edvīns Zaļkalns, miris 27.06.2018. 68 gadu vecumā,

Aldis Pinka, miris 25.06.2018. 79 gadu vecumā,

Vija Krūkliņa, mirusi 21.06.2018. 62 gadu vecumā,

Aiga Kukāre, mirusi 07.06.2018. 31 gada vecumā,

Anna Šabanova, mirusi 01.06.2018. 82 gadu vecumā. 

Vladimirs Ivkins, miris 25.05.2018. 76 gadu vecumā

Jānis Vilciņš, miris 17.05.2018. 87 gadu vecumā,

Elza Kazaka, mirusi 11.05.2018. 90 gadu vecumā,

Antoņina Feodorova, mirusi 03.05.2018. 88 gadu vecumā,

Skaidrīte Bitīte, mirusi 02.05.2018. 74 gadu vecumā. 

 

Aivars Sinelis, miris 20.04.2018. 58 gadu vecumā. 

 

Zenta Gaļenova, mirusi 28.03.2018. 87 gadu vecumā,

Anete Hofmane, mirusi 27.03.2018. 26 gadu vecumā, 

Pēteris Zeps, miris 25.03.2018. 82 gadu vecumā.

 

Rita Liepiņa, mirusi 21.02.2018. 85 gadu vecumā 

Voldemārs Trofimovs, miris 29.01.2018. 69 gadu vecumā 

Brigita Tretjakova, mirusi 25.01.2018. 83 gadu vecumā 

Aldis Rimša, miris 12.01.2018. 47 gadu vecumā 

Rimša      Aldis      12.01.2018      47
S

Juris Bikanovs, miris 03.01.2018. 52 gadu vecumā

 

Andrejs Zutis,miris 04.12.2017.  71 gadu vecumā

Veronika Bambe,mirusi 19.12.2017.  87 gadu vecumā

 

 

Velta Bandere, mirusi 22.11.2017. 68 gadu vecumā
Kristīne Martuzāne, mirusi 06.11.2017. 22 gadu vecumā
Varsanofijs Pušņakovs, niris 29.11.2017.-80 gadu vecumā
Anataolijs Romanovs, miris 03.11.2017.-77 gadu vecumā

 

 

Gunārs Vigulis, miris 07.10.2017.  64 gadu vecumā

Olga Liepiņa, mirusi 26.10.2017. 89 gadu vecumā

 

Vija Smilktiņamirusi 05.09.2017. 95 gadu vecumā

 

Staņislavs Pastars, miris 30.07.2017.  72 gadu vecumā 

Edgars Lūsis,miris 14.07.2017.  31 gadu vecumā

Stanislavs Bramanis, miris 10.07.2017. 84 gadu vecumā

 

Mirdza Bērziņa,mirusi 06.06.2017. 75 gadu vecumā

Silvija Kuzmiča, mirusi  16.06.2017. 93 gadiu vecumā

Ilmārs Vaiders,miris 24.06.2017.  74 gadiu vecumā

Andris Pakārklis, miris 28.06.2017. 65 gadiu vecumā

Jānis Broks, miris 29.06.2017. 89 gadu vecumā

 

Dainis Krieviņš,miris 17.05.2017. 83 gadiu vecumā

Pēteris Purviņš,miris 21.05.2017. 71 gadu vecumā

 

 

Malvīne Valaine,mirusi 03.04.2017. 91 gadu vecumā

Pēteris Kļaviņš,miris 11.04.2017. 69 gadu vecumā

Modris Gruduls,miris 15.04.2017. 69 gadu vecumā

Pēteris Dimants,miris 18.04.2017.  65 gadu vecumā

Marta Gīga,mirusi 06.03.2017. 99 gadu vecumā

Eduards Auziņš, miris 22.03.2017.59 gadu vecumā

Marita Pugačeva,mirusi 25.03.2017. 66 gadu vecumā

Monika Ratiņa,mirusi 30.03.2017. 91 gadu vecumā

Mihails Adamovičs,miris 30.03.2017. 74 gadu vecumā

 

Inta Brutāne, mirusi 03.02.2017. 89 gadu vecumā

Dainis Vītoliņš, miris   16.02.2017. 59 gadu vecumā

 

 Juris Klimovičs, miris  02.01.2017. 48 gadu vecumā

Zinaida Krūmiņa,mirusi 20.01.2017. 96 gadu vecumā

Jānis Ozols, miris 28.01.2017. 73 gadu vecumā

Anatolijs Vdovkins, miris 10.01.2017.70 gadu vecumā

 

 

Ainārs Māliņš,miris 04.12.2016. 57 gadu vecumā

Aivars Rogovs,miris 18.12.2016.  50 gadu vecumā 

Jānis Purviņš,miris 29.12.2016. 45 gadu vecumā

 

Ādolfs Borbals,miris 31.10.2016. 80 gadu vecumā

Iliana Kalvjaka,mirusi 07.11.2016.  76 gadu vecumā

Juris Medvedevs,miris 09.11.2016. 52 gadu vecumā

Harijs Šilkins,miris 09.11.2016. 76 gadu vecumā

Valda Kalniņa,mirusi 28.11.2016. 82 gadu vecumā

 

 

Valentīna Klaucāne, mirusi 06.10.2016. 88 gadu vecumā
Antonija Stecko, mirusi  11.10.2016..70 gadu vecumā
Herta Vīksnīte, mirusi 14.10.2016. 81 gadu vecumā
Zigurds Zommers, miris 14.10.2016. 65 gadu vecumā

 

 

Lidija Upīte, mirusi 10.09.2016.  74 gadu vecumā
Ansis Ezermalis,miris 12.09.2016. 87 gadu vecumā

Gaida Vītola, mirusi 25.08.2016. 90 gadu vecumā

Broņislava Šmite, mirusi 21.08.2016. 87 gadu vecumā 

 

 Tekla Mežaleone,mirusi 12.07.2016. 102 gadu vecumā

 

 

Biruta Seržāne,mirusi 05.06.2016.  88 gadu vecumā

Monika Ugaine,mirusi 17.06.2016.  76 gadu vecumā

Gatis Siliņš,miris 22.06.2016.  79 gadu vecumā
 

 

 

Rita Glāzniece, mirusi 02.04.2016.  83 gadu vecumā

Jānis Galiņš , miris 24.04.2016.   83 gadu vecumā

 

 

 

Nellija Medne, mirusi 26.03.2016. 91 gadu vecumā

 

 

 

Raimonds Rozovickis, miris 22.02.2016. 83 gadu vecumā

Jānis Lopatko, miris 26.02.2016. 75 gadu vecumā

Nadežda Niedrīte, mirusi 29.02.2016. 46 gadu vecumā

 

 

 

Andris Broks, miris 28.01.2016.63 gadu vecumā

 

 

 

 

Valija Jēkabsone,mirusi 25.12.2015. 87 gadu vecumā

 

 

 

 Imants Vickops,miris 02.11.2015. 76 gadu vecumā

 Veronika Briede,mirusi 05.11.2015. 98 gadu vecumā

 Skaidrīte Cīrule,mirusi 08.11.2015. 56 gadu vecumā

 Modris Rudzītis,miris 18.11.2015. 63 gadu vecumā

 

 

   

 

Sergejs Festers, miris 20.102015.- 48 gadu vecumā

Vincente Rēķe, mirusi 22.10.2015.- 82 gadu vecumā

Zenta Līcīte, mirusi 23.10.2015. - 83 gadu vecumā

Virgīnija Grudule, mirusi 29.10.2015.- 60 gadu vecumā

 

Gunārs Kalniņš,miris 04.09.2015.-  68 gadu vecumā

Mirdza Neilande,mirusi 20.09.2015.- 77 gadu vecumā

 

Arvīds Audriņš, miris 23.08.2015.-66 gadu vecumā

 

 

 

Inta Lubņevska,mirusi 01.07.2015..- 83 gadu vecumā 

Pēteris Bicāls, miris 03.07.2015.-81 gada vecumā

Mārtiņš Cīrulis,miris 10.07.2015.-80 gadu vecumā 

 

 

Andris Bajārs,miris 10.06.2015.- 58 gadu vecumā

Juris Alberts Gaspersons,miris 14.06.2015.- 74 gadu vecumā

Skaidrīte Kivleniece,mirusi 11.06.2015.- 76 gadu vecumā

Jānis Puriņš-Purviņš,miris 29.06.2015.- 74 gadu vecumā

Natālija Seņkova,mirusi 03.06.2015.- 90 gadu vecumā

Helena Šavlovska, mirusi 15.06.2015.- 85 gadu vecumā

Jānis Šleseris, miris  09.06.2015.- 75 gadu vecumā

 

Emīlija Dūma, mirusi 06.05.2015., 85 gadu vecumā

 

 

 

Zelma Teile, mirusi 24.04.2015. 94.gadu vecumā

Juris Garkalns,miris 20.04.2015. 67 gadu vecumā  

Alberts Rūtiņš, miris 10.02.2015. 82 gadu vecumā

Andrejs Sebris, miris 07.02.2015. 72 gadu vecumā

 

Aleksejs Štikovs, miris 23.01.2015. 65 gadu vecumā 

 

Skaidrīte Dzelme, mirusi 12.12.2014. 79 gadu vecumā


Ilga Karačenka, mirusi 17.12.2014.  76 gadu vecumā


Imants Matvejevs, miris 14.12.2014.  79 gadu vecumā

Vilis Vilks ,miris 15.12.2014. 76 gadu vecumā

 

 

Olga Jureviča , mirusi  09.10.2014. 66 gadu vecumā

 

Edvards Kārkliņš,miris  02.09.2014. 74 gadu vecumā

Marija Kļaviņa, mirusi 06.09.2014. 73 gadu vecumā

Vilma Purmane, mirusi 23.09.2014. 81 gadu vecumā

 

 

Arnolds Kalniņš, miris  22.08.2014. 82 gadu vecumā

Maija Paeglīte, mirusi  17.08.2014. 71 gada vecumā

Vladimirs Sivojs, miris  02.08.2014. 78 gadu vecumā

 

 

 

Ivans Delikatnijs, miris 03.07.2014. 56.gadu vecumā

Rolands Upītis, miris  19.07.2014. 66.gadu vecumā

 

 

Aina Matvejeva, mirusi 17.06.2014. 76.gadu vecumā 

 

Vita Lapiņa, mirusi 30.05.2014. 42. gadu vecumā

Ruta Minalto, mirusi 10.05.2014. 70.gadu vecumā

JānisMelnis, miris 07.05.2014. 80.gadu vecumā

 

Pēteris Martukāns,miris 22.04.2014. 79 gadu vecumā

Aina Igaune,mirusi 17.04.2014.  86 gadu vecumā  

Ilmārs Bērziņš,miris 12.04.2014. 83 gadu vecumā  

Artūrs Stūre ,miris 10.04.2014. 45 gadu vecumā

Meikuls Bulāns, miris 23.03.2014. 84 gadu vecumā 

Dzintars Kalniņš, miris 18.03.2014.69 gadu vecumā

 

Austra Purgaile,mirusi 27.02.2014. 91.gada vecumā

Aina Jaseviča, mirusi 18.02.2014. 82 gadu vecumā 

Viesturs Rudzītis, miris 09.02.2014.71 gada vecumā 

Ārija Aulaciema, mirusi  09.12.2013. 78 gadu vecumā

Antons Sarmulis, miris 13.12.2013.  64 gadu  vecumā 

 

Velta Dzilna,mirusi 08.11.2013. 92 gadu vecumā

 Broņislavs Kukārs, miris  24.10.2013. 72 gadu vecumā 
Janīna Kaupere,mirusi 05.10.2013.  80 gadu vecumā 
Dzintars Leitis,miris  03.10.2013.   57 gadu vecumā 
Marija Ūdre,mirusi  02.10.2013.     77 gadu vecumā 

 Kārlis Jankēvics, miris 27.08.2013. 77 gadu vecumā

 Imants Džeriņš,miris 01.07.2013.  53 gadu vecumā

 Laimonis Kaļva,miris 11.08.2013.  77 gadu vecumā

 Zigurds Līcītis, miris 31.07.2013 .  67 gadu vecumā

 Ksenija Stūre, mirusi 14.07.2013.  99 gadu vecumā

 Tekla Šmite, mirusi 01.08.2013  82 gadu vecumā

SKAIDRĪTE VISOCKA,mirusi 02.05.2013.  79.gadu vecumā 

DZINTRA BOGDANOVIČA, mirusi 26.05.2013.  62 gadu vecumā

GENOVEFA MENDRIĶE, mirusi 28.05.2013.  82 gadu vecumā

 

INĀRA VANAGA,mirusi 13.03.2013.     80 gadu vecumā

MARGITA KOKOREVIČA, mirusi 19.04.2013. 88 gadu vecumā

JĀNIS CIPULIS, miris 15.02.2013.  97 gadu vecumā.

PĒTERIS LIEPIŅŠ, miris 27.01.2013.  88 gadu vecumā.

 Herta Kauliņa, mirusi 29.12.2012.  90 gadu vecumā,
Aina Kokina, mirusi 13.12.2012.    79gadu vecumā,
Dzidra Ārīte, mirusi 18.12.2012.   79gadu vecumā,
Rita Kājiņa, mirusi 02.12.2012.   75gadu vecumā.

 

Grieta Lasis, mirusi 10.11.2012.  82gadu vecumā,

Jānis Vintišs, miris 18.11.2012.  57gadu vecumā,

Gunārs Viesturs Revizors, miris 20.11.2012.  76gadu vecumā,

Māra Revizore, mirusi 21.11.2012.  70gadu vecumā,

Velta Marija Kasperoviča, mirusi 27.11.2012.  90gadu vecumā,

 ZELMA BRIEDE , mirusi 17.10.2012., 82 gadu vecumā

BILALS KAMAKAJEVS, miris 01.09.2012. 85 gadu vecumā

 

PĒTERIS VOITS, miris 10.08.2012. 73 gadu vecumā,
ANITA RUBENE, mirusi 27.08.2012. 79 gadu vecumā,
INĀRS LEDIŅŠ, miris 31.08.2012. 77 gadu vecumā,
,

HELĒNA VIRSKA mirusi 24.07.2012. 86 gadu vecumā,
VELTA RĀZMANE mirusi 26.07.2012. 82 gadu vecumā,
SAVELIJS KATIŠEVS miris 30.07.2012. 80 gadu vecumā.

GAIDA BENDZULE mirusi 15.06.2012. 77 gadu vecumā,
LIDIJA RŪLIETE mirusi 24.06.2012. 83 gadu vecumā.

 

JUTA GRIGORJEVA mirusi 10.05.2012. 79 gadu vecumā. 

RAISA SIŅKOVA mirusi 25.04.2012. 65 gadu vecumā.

 

JĀNIS RUDBĀRŽS miris 01.03.2012. 59 gadu vecumā,
TEKLA RUBINE     mirusi 27.03.2012. 84 gadu vecumā. 

ANNA NAMATĒVA, mirusi 31.01.2012.  68 gadu vecumā,
AIGARS DĪRIŅŠ,     miris 11.02.2012.     50 gadu vecumā,
JŪLIJA KALNAČA,  mirusi 15.02.2012.  81 gada vecumā.

Ilmārs SONDARS – miris 11.janvārī 69 gadu vecumā;
Marta OŠIŅA -mirusi 20.janvārī  95 gadu vecumā;
Alma ŠMITE- mirusi 20.janvārī 88 gadu vecumā;
Arisa Ināra ŠULGA – mirusi 21.janvārī 73 gadu vecumā.
 
      Atpakaļ