Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
61374

Mūsu „Lācītim Pūkam” – Zaļais karogsMūsu „Lācītim Pūkam” – Zaļais karogs

Septembra beigās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē pulcējās Latvijas Ekoskolas uz ikgadējo Ekoskolu apbalvošanas ceremoniju.

Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un aizsardzības veicināšanā 114 izglītības iestādēm tika piešķirst starptautiskais Ekoskolu nosaukums un Zaļā karoga balva.

Mūsu PII „Lācītis Pūks” kolektīvs ir patiesi lepns un gandarīts, ka esam to pirmsskolu,skolu un augstskolu skaitā,  kurām ir piešķirts augstais novērtējums – Starptautiskais Zaļais karogs.

Zaļais karogs ir Ekoskolu atpazīstamības elements, atzīta un prestiža vides kvalītātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Lai iegūtu šo augsto novērtējumu, esam veikuši daudzus atbildīgus darbus vides sakārtošanā, izzināšanā un saudzēšanā:  vākuši makulatūru, piedalījušies bateriju vākšanas akcijās, vienmēr darbīgas noritējušas bērnudārza un apkārtnes sakopšanas talkas kopā ar vecākiem un bērniem.Bērniem pozitīvu attieksmi pret vidi ir veidojuši  izzinošie bērnu rīti, mācību ekskursijas par dažādām vides tēmām, kurus organizē grupu skolotājas.

15.oktobra pēcpusdienā mūsu „Lācītī Pūkā”pulcējās bērni, darbinieki un vecāki, lai svinīgi mastā paceltu Zaļo karogu, tas plīvos blakus mūsu Latvijas karogam, kā apliecinājums, ka mūsu bērnudārzā  īpaši domā par zaļo dzīvesveidu.

Pasākumu vadīja Lācītis Pūks (paldies Aijai Kreilei), kurš aicināja visus klātesošos piedalīties Zib akcijā (līdzi uz pasākumu katram bija jāpaņem  viena izlietota baterija). Akcijas laikā Lācītis Pūks pievērsa uzmanību tam, ka ar vienotu rīcību – katrs iemetot spainītī vienu bateriju, varam rīkoties videi draudzīgi. 

            Gan bērni, gan pieaugušie iepazinās ar mūsu vides kodeksu, visi kopā apsolījām turēt Zaļo karogu godā un cieņā, jo to piešķir tikai uz vienu gadu, un katru nākamo gadu tas jāizcīna no jauna.

Centīsimies Zaļo karogu noturēt, sekmēt un sniegt bērniem zināšanas vides jomā, tā veidojot attieksmi pret dabu, tās saudzēšanu ilgtermiņā.

Aicinājums bērnu vecākiem,  pagasta iedzīvotājiem!

Tā kā esam uzsākuši jaunu akciju un pietiekušies bateriju vākšanas konkursā, aicinām  atbalstīt mūsu videi draudzīgo rīcību un nest uz bērnudārzu izlietotās baterijas līdz 2016.gada 29.februārim,kad ir bateriju vākšanas konkursa beigu termiņš.

Ar apkārtējās sabiedrības līdzdarbību, ikdienā centīsimies samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Ekoskolas koordinatore, metodiķe Z. Putna

Ielādēju... 
      Atpakaļ