Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
129815

Te ir darbs! 

Kalsnavas pagasta pārvaldes

Kalsnavas kultūras nams aicina darbā

Deju kolektīvu vadītāju

(nepilna slodze 0.6)

 

Prasības pretendentam:

-        muzikālā dzirde, ritma izjūta, koordinācija telpā;

-        prasmes sastādīt mācību programmu, vadīt deju nodarbības, zināšanas un iemaņas attiecīgajā deju stilā;   prasme pielietot saistošos normatīvos aktus;

-        prast lietot horeogrāfijas terminoloģiju un kustību ar dejiskām īpašībām terminoloģiskos apzīmējumus. Uzstādīt dejas pēc apraksta;

-        labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

-        amata kompetencei atbilstoša darba pieredze. Atbilstoša izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

-        augsta atbildības sajūta;

-        valsts valodas prasmes- vidējais līmenis (B).

Galvenie amata pienākumi:

-        vadīt senioru deju kolektīvu “Jāņukalns” un jauniešu deju kolektīvu “Kalsnava”;

-        atbilstoši dejotāju spējām noteikt dejas sarežģītību; veidot dejas personību uz skatuves, vadīt kolektīvu, veidot saskarsmi ar cilvēkiem; prasme analizēt un izvērtēt nodarbību procesu, uzstāšanās kvalitāti;

-        mākslinieciskais darbs nodarbībās, koncertos un organizatoriskais darbs kolektīva vadīšana, darba analizēšana un atskaites sagatavošana

-    organizēt deju kolektīva pārstāvniecību: piedalīties sanāksmēs, sapulcēs; uzturēt kontaktus ar citiem kolektīviem, institūcijām, organizēt piedalīšanos skatēs, konkursos, festivālos;

-    atbildēt par kolektīva tērpiem un aksesuāriem, veikt uzskaiti, sekot līdzi tērpu pareizai lietošanai;

-        piesaistīt jaunus dejotājus un uzturēt pozitīvu mikroklimatu kolektīvā;

-        kārtot dokumentāciju, atbilstoši iestādē noteiktajai kārtībai.

Iesniedzamie dokumenti:

-        dzīves gājuma apraksts (CV);

-        Pieteikums - Motivācijas vēstule.

Piedāvājam:

-        būt daļai no radošas komandas, kas rūpējas par kultūras jomu Kalsnavas pagastā

-        summētais darba laiks (darbs arī brīvdienās un svētku dienās);

-        atalgojums  EUR 372,00 (bruto) par 0.6 slodzi;

-        sociālās garantijas;

-        darbs uz nenoteiktu laiku;

-        darba uzsākšana ar 2023.gada 02.oktobri.

Darba devēja kontaktinformācija: Kalsnavas kultūras nama vadītāja Nora Kampe (Tālrunis uzziņai 26490710)

CV un motivācijas vēstuli var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, LV-4860 vai iesūtīt e-pastā: kalsnava@madona.lv ar norādi “Deju kolektīva vadītāja vakance”.

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 20.septembra plkst.14.00.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:

-         Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;

-         Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

Papildu regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090
 
      Atpakaļ