Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
124037

TE IR DARBS!Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde, aicina darbā Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāju, uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentam:

- vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;

- amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
- prasme vadīt kolektīvu;
- augsta atbildības sajūta;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- prasme lietotāja līmeni strādāt ar Microsoft Office programmnodrošinājumu un citām programmām Windows vidē un biroja tehniku;

- B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Galvenie amata pienākumi:
- organizēt pagasta pārvaldes īpašumā esošo iestāžu un infrastruktūras objektu uzturēšanu un koordinēt to saimniecisko darbību, saskaņojot to ar iestāžu vadītājiem;
- izstrādāt ikgadējo saimnieciskās darbības plānu un izdevumu tāmi;
- nodrošināt inventāra un materiālu racionālu izmantošanu, atjaunošanu un papildināšanu atbilstoši nepieciešamībai un piešķirtajiem līdzekļiem;
- organizēt īpašumu kārtējos remontus atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem;
- plānot un organizēt pakļauto darbinieku darbus, kārtot dokumentāciju un atskaites;
- organizēt algotos pagaidu sabiedriskos darbus, ievērojot Nodarbinātības valsts aģentūras norādījumus;
- organizēt pārvaldes pārziņā esošajos objektos ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu remontdarbus;
- organizēt elektroietaišu un ventilācijas iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu, novērtēšanu un remontu;
- sadarbībā ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, koordinēt un kontrolēt visa veida atkritumu savākšanu pagasta teritorijā;

- organizēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu, kārtot nepieciešamo dokumentāciju.

 

Iesniedzamie dokumenti:
-      dzīves gājuma apraksts (CV);
-      izglītības dokumentu kopijas;
-      motivācijas vēstule.
Papildu informācija:
-      mēnešalga 1081,00 EUR (bruto);
-      normāls darba laiks (40 h nedēļā);
-      sociālās garantijas;
-      darbs uz noteiktu laiku (1 gads);
-      darba uzsākšana ar 2022.gada 23.maiju

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, LV-4860 vai iesūtīt e-pastā: kalsnava@madona.lv ar norādi “Kalsnavas pagasta ĪUN vadītāja vakance”.
Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 3.maija plkst.15.00.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka: 1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi; 2)Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
Papildu regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 64860090. 
 
      Atpakaļ