Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
85339

Svarīga informācija zemniekiem un lauku iedzīvotājiem par platībmaksājumu nosacījumiem 2018. gadā.Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.

Apakštēma: Finansējuma piesaistīšanas iespējas, izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos.

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Poruka ielā 4,  Madona, Madonas Patērētāju biedrības 3.stāva zāle

Datums: 17.04.2018.

Gr. nr. 5 Ma-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

11.00-12.00

1

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2018. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Nosacījumi platību maksājumu saņemšanā 2018. gadā. LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS)

Anna Stiebriņa- Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja

12.00-13.00

1

Īpašās vides prasības dzīvnieku novietnē. Jaunumi likumdošanas jomā, kas saistītas ar kūtsmēslu apsaimniekošanu dzīvnieku novietnēs. Valsts Vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes aktuālā informācija lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem

Inese Sedleniece - Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektore

13.00-14.00

1

Par grozījumiem nodokļu normatīvajos aktos.

Līga Īvāne -VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore

Kopā st.

3.0

   

Madonas nodaļas vadītāja:  Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB  Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917  anita.briska@llkc.lv
 
      Atpakaļ