Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
83328

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2017 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2017

 

Demogrāfiskā situācija (novadā)

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

383

-168

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

204

338

-134

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)

2011

27 601

190

331

-141

Vīr.

13110 (47,5 %)

Siev.

14491 (52,5 %)

2012

27 664

194

340

-146

Vīr.

13162 (47,6 %)

Siev.

14502 (52,5 %)

2013

27228

219

337

-118

Vīr.

12990 (47,7 %)

Siev.

14238 (52,3 %)

2014

26654

246

345

-99

Vīr.

12744 (47,8 %)

Siev.

13910 (52,2 %)

2015

26766

247

343

-96

Vīr.

12848 (48 %)

Siev.

13918 (52%)

2016

26037

231

331

-100

Vīr.

12498 (48 %)

Siev.

13539 (52%)

2017

 

25385 

180

328

-148

 

Vīr.

12132 (47,8%)

 

 

 

 

Siev.

13253 (52,2%)

 

 

 

   

KOPĀ:

1926

3076

-1150

 

Dzimušie 2009-2017

Teritorija/gads

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kopā

Madona

92

63

60

69

68

98

80

69

100

699

Aronas pagasts

9

11

8

9

10

8

15

16

11

97

Barkavas pagasts

9

9

8

4

18

9

12

16

6

91

Bērzaunes pagasts

8

12

13

11

13

14

16

12

15

114

Dzelzavas pagasts

12

10

8

14

9

15

9

13

8

98

Kalsnavas pagasts

12

15

15

15

19

12

19

14

9

130

Lazdonas pagasts

2

6

4

7

4

7

5

9

44

Liezēres pagasts

10

10

7

11

12

10

8

10

8

86

Ļaudonas pagasts

14

12

10

11

15

13

17

6

6

104

Mārcienas pagasts

6

7

4

8

9

12

6

12

4

68

Mētrienas pagasts

2

8

8

8

10

4

6

2

7

55

Ošupes pagasts

12

10

11

9

3

11

9

10

9

84

Praulienas pagasts

11

12

19

6

7

13

24

23

4

119

Sarkaņu pagasts

9

13

15

9

18

15

14

14

17

124

Vestienas pagasts

7

6

3

4

5

7

5

4

41

Kopā:

215

204

190

194

219

246

247

231

208

1954

 

 

 

 

 

Mirušie 2009-2017

Gads

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kopā

Madona

163

97

95

99

111

83

98

83

100

929

Aronas pagasts

13

18

12

22

16

20

19

21

16

157

Barkavas pagasts

15

27

24

24

19

20

24

25

27

205

Bērzaunes pagasts

18

14

20

19

20

22

18

18

17

166

Dzelzavas pagasts

20

20

12

22

21

28

18

12

17

170

Kalsnavas pagasts

31

29

24

29

25

29

27

28

32

254

Lazdonas pagasts

12

5

10

11

8

8

9

8

8

79

Liezēres pagasts

13

18

20

21

16

18

12

18

10

146

Ļaudonas pagasts

20

22

18

23

18

17

21

32

14

185

Mārcienas pagasts

13

14

14

15

14

15

12

12

26

135

Mētrienas pagasts

13

11

10

12

7

13

9

11

9

95

Ošupes pagasts

17

14

18

11

11

17

18

20

13

139

Praulienas pagasts

15

25

25

14

24

24

22

18

17

184

Sarkaņu pagasts

15

16

19

8

17

21

22

22

11

151

Vestienas pagasts

5

7

10

10

6

7

9

3

11

68

Bez noteiktas dzīvesvietas

1

4

3

5

13

Kopā:

383

338

331

340

337

345

343

331

328

3076

 

Teritorija/ periods

Dzimušie

2009-2017

Mirušie

2009-2017

Starpība

Madona

671

929

-258

Aronas pagasts

97

157

-60

Barkavas pagasts

91

205

-114

Bērzaunes pagasts

114

166

-52

Dzelzavas pagasts

98

170

-72

Kalsnavas pagasts

130

254

-124

Lazdonas pagasts

44

79

-35

Liezēres pagasts

86

146

-60

Ļaudonas pagasts

104

185

-81

Mārcienas pagasts

68

135

-67

Mētrienas pagasts

55

95

-40

Ošupes pagasts

84

139

-55

Praulienas pagasts

119

184

-65

Sarkaņu pagasts

124

151

-27

Vestienas pagasts

41

68

-27

Bez noteiktas dzīves vietas

 

13

-13

KOPĀ:

1926

3076

-1150

 

Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija 2017.gads

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

Madona

72

100

-28

Aronas pagasts

11

16

-5

Barkavas pagasts

6

27

-21

Bērzaunes pagasts

15

17

-2

Dzelzavas pagasts

8

17

-9

Kalsnavas pagasts

9

32

-23

Lazdonas pagasts

8

-8

Liezēres pagasts

8

10

-2

Ļaudonas pagasts

6

14

-8

Mārcienas pagasts

4

26

-22

Mētrienas pagasts

7

9

-2

Ošupes pagasts

9

13

-4

Praulienas pagasts

4

17

-13

Sarkaņu pagasts

17

11

6

Vestienas pagasts

4

11

-7

Kopā:

180

328

-148

 

Dzimšana

            Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gadā reģistrēti 191 jaundzimušie, t.sk. 180 Madonas novada bērni – 100 zēns un 80 meitenes, kas ir par 51 bērniem novadā mazāk nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonā – 72, Sarkaņu pagastā – 17. Reģistrēti 2 dvīņu pāri – 2 meitenes, 2 zēni. Viens bērns reģistrēts kā atradenis. Divi bērni dzimuši nedzīvi.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Kalsnavas pagasts

1

1

1

1

2

1

2

9

zēni

1

1

1

     

1

   

2

   

6

meitenes

       

1

 

1

 

1

     

3

 

Populārākie bērnu vārdi

Zēniem

JĀNIS -  vecāki to dāvājuši 6 dēliem,  ARTŪRS un EMĪLS – 4 dēliem.

Meitenēm

MARTA- vecāki to dāvājuši 4 meitām, EVELĪNA, GABRIELA, MEGIJA un VIKTORIJA – 3 meitām.  Neparastākie vārdi: Amets, Dilans, Dravis, Marko, Pēters, Robins un Semīrs – zēniem, Domenika, Enora, Hanna, Keitija, Kerola,  Letīcija, Noemi un Vanesa – meitenēm.

            Divi vārdi doti 13 bērniem- 6 zēniem un 7 meitenēm.

Laulība

            2017.gadā reģistrētas 118 laulības, (t.sk. 13 laulības baznīcā – 6 Madonas ev.lut. draudzē, 6 - Madonas Romas katoļu draudzē, 1 Ļaudonas ev.lut.draudzē),  kas ir par 12 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. 73,7 % laulībā stājušies latvieši, pārējās jauktas laulības (krievs, baltkrievs, osetīns, lietuvietis, anglis, ukrainis, moldāvs, poliete, ungāriete, albāniete, vāciete, spānis). Izbraukuma laulību ceremonijas – 16, kas ir par 4 vairāk nekā 2016.gadā.

            Aktīvāk laulībā stājušies Madonas pilsētas (54), Aronas pagasta (9), Ļaudonas pagasta (9)| un Mārcienas pagasta (9)  iedzīvotāji.

 

Laulību reģistrācijas vieta

Reģistrācijas vieta/gads

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kopā:

Dzimtsarakstu nodaļa

61

90

84

76

80

100

124

114

105

834

 t.sk. izbraukuma laulības

 

 

 

 

 

4

9

12

16

41

Katoļu draudze

9

2

5

7

6

9

4

8

6

56

Luterāņu draudze

1

7

3

7

4

6

5

8

7

48

Pareizticīgo draudze

3

4

4

         

11

Baptistu draudze

1

   

1

1

   

3

Septītās dienas adventistu draudze

         

1

     

1

Novadā KOPĀ:

74

103

93

94

90

117

134

130

118

879

 

Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Kalsnavas pagasts

2

3

1

6

vīrieši

               

1

 

1

 

2

sievietes

   

2

         

2

     

4

 

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

Kopā

%

1940. - 1949.

1

2

3

1,3

1950. - 1959.

9

8

17

7,2

1960. - 1969.

14

11

25

10,6

1970. - 1979.

28

19

47

19,9

1980. - 1989.

42

47

89

37,7

1990. - 1998.

24

31

55

23,3

 

 

 

 

 

Uzvārda izvēle

Uzvārda izvēle

KOPĀ

%

Pāriet vīra uzvārdā

90

76,27

Pāriet sievas uzvārdā

3

2,54

Saglabā pirmslaulības uzvārdu

18

15,25

Pievieno laulātā uzvārdu

7

5,93

Veido kopēju dubultu uzvārdu

 

Laulību skaits

Kura laulība pēc skaita

KOPĀ

%

Pirmā

168

71,19

vīrieši

84

35,59

sievietes

84

35,59

Otrā

56

23,73

vīrieši

26

11,02

sievietes

30

12,71

Trešā

9

3,81

vīrieši

7

2,97

sievietes

2

0,85

Ceturtā

3

1,3

vīrieši

1

0,4

sievietes

2

0,8

 

Laulības šķiršana

            2017.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 70 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 18 mazāk nekā  iepriekšējā gadā.

34 % laulības šķirtas tiesā, 66 % pie notāra. 

Ilgākā laulība bija noslēgta 1979.gadā, īsākā - 2016.gadā. Biežāk šķirtas 2014.gadā slēgtās laulības.

 

 

Miršana

            2017.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 397 miršanas gadījumi t.sk. 328 mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 3 mirušajiem mazāk nekā iepriekšējā gadā, un 69 no citām pašvaldībām. Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā (100), Kalsnavas pagastā (32), Barkavas pagastā (27). Nāves cēlonis 58,4% gadījumos ir sirds un asinsrites sistēmas slimības, 19,9 % - ļaundabīgi audzēji, 7,3 % - elpošanas sistēmas slimības, 1,3 % - alkohola izraisītās aknu slimības, 1,5 % autoavārijas, 2 % - tīšs paškaitējums.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Kalsnavas pagasts

4

2

5

3

2

3

2

1

1

3

4

2

32

vīrieši

3

1

2

2

2

1

2

1

 

2

2

1

19

sievietes

1

1

3

1

 

2

   

1

1

2

1

13

 

 

Mirušo vecums

Pašvaldības teritorija/vecums

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-103

KOPĀ

Kalsnavas pagasts

1

1

1

2

8

8

6

5

32

vīrieši

     

1

1

2

6

7

2

 

19

sievietes

   

1

     

2

1

4

5

13

 

 Vecums

Vīrieši

Sievietes

Kopā

%

līdz 10

2

2

0,6

11-20

21-30

4

1

5

1,5

31-40

2

1

3

0,9

41-50

12

3

15

4,6

51-60

14

7

21

6,4

61-70

37

15

52

15,9

71-80

52

40

92

28,0

81-90

36

62

98

29,9

virs 91

4

36

40

12,2

Kopā

163

165

328

100

 

Vidējais mūža garums Madonas novadā 74,6 gadi, vīriešiem – 68,9 gadi, sievietēm 80,3 gadi.

Ar plašāku informāciju var iepazīties:  http://www.madona.lv/lat/box/files/Dzimtsaraksti/statistika_2017.pdf

Nodaļas vad. Vineta Lamberte
 
      Atpakaļ