Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
113026

“Lācīša Pūka” skats nākotnē…..“Lācīša Pūka” skats nākotnē…..

Liels paldies mūsu vecākiem par praktisko palīdzību bērnu prasmju apguvē iepriekšējā mācību gada noslēgumā. Bez Jūsu palīdzības un iesaistīšanās bērni nebūtu apguvuši nepieciešamās prasmes.

Alana Aleksandra Milna radītais personāžs Lācītis Pūks ir teicis:

“Katra diena, kuru pavadām kopā, ir mana mīļākā diena. Šodiena ir mana jaunā mīļākā diena”. 

Lai katrs iestādē esošais audzēknis savu dienu raksturotu ne tikai kā savu mīļāko, bet arī  kā aizraujošāko dienu - pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis Pūks” ir padomājusi par jaunumiem. 

Lielākais ieguvums, kuru gaidījām jau ilgāku laiku - ar septembri iestādē darbu uzsāks logopēds. Logopēds veiks runas un valodas diagnostiku un korekciju, lai novērstu  valodas traucējumus un sekmētu pirmsskolas izglītības vadlīnijās valodu jomā noteikto prasmju apguvi. Mācību gads iesāksies ar izglītojamo valodas izpēti un izvērtēšanu. Izejot no rezultātiem, bērniem kuriem būs nepieciešama logopēda palīdzība, turpmākās nodarbības norisinās individuāli, pāros vai mazās grupiņās.

Ar oktobri iestādes darbu papildinās “e-klase”, vecākiem būs iespēja sekot sava bērna sasniegumiem un saņemt informāciju, sev pieņemamā laikā. Iepriekš vecāki par sava bērna sasniegumiem uzzināja ikdienas sarunās ar skolotājiem, bet šīs sarunas bija sasteigtas, ierobežotas laikā un dažādu traucējumu pavadītas. Nesteidzīgā atmosfērā uzzināt par bērna attīstības gaitu un dzīvi grupā varēja tikai kad vecāki saņēma no grupas skolotājām uzaicinājumu  apmeklēt individuālās sarunas. Tagad vecāki varēs sekot bērna sasniegumiem netraucēti un sev piemērotā laikā.  Līdz ar to “e-klases” ieviešanas galvenie ieguvumi ir daudz labāka vecāku iesaiste un vecāku augstāks informētības līmenis par apgūstamajām prasmēm un notiekošo mācību procesā. Sistēmai „e-klase” varēs piekļūt no jebkura datora, ar nosacījumu, ka datoram ir pieslēgts internets. 

Ir domāts par iespēju bērniem apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Madonas izglītības nodaļā iesniegtas divas interešu izglītības programmas:

Bērnu vokālajam ansamblim “Skani, skani tu dziesmiņa”; 

Dabaszinības interešu programma “Aizraujošās dabaszinības” (dažādi eksperimenti bērniem, lai izzinātu dabas likumsakarības). Liels laiks bija ieguldīts, lai apzinātu iespējas organizēt deju pulciņu. Ļoti žēl, ka šajā mācību gadā nespēsim piedāvāt deju pulciņu. Tomēr esam cerību pilni, ka ar 2021.gada septembri deju pulciņš būs, ir saņemta konceptuāla piekrišana no deju skolotājas.

Mūsu iestādes bērni ir ieguvēji - iestādi ieskauj sakārtota un plaša āra teritorija. Šāda āra  teritorija mums dod priekšrocību iepazīt dabu dabā. Lai uzdrošinātu skolotājus izmantot šo priekšrocību organizētajās āra rotaļdarbībās, šajā vasarā uzsākta grupu nojumju pielāgošana dažādām āra nodarbēm, katra nojume tiks aprīkota ar galda virsmu un tāfeli. Skolotāji, labvēlīgos laika apstākļos, plānos organizētās rotaļdarbības āra vidē, lai bērni skolotāju piedāvātajās daudzveidīgajās aktivitātēs izjustu un izmantotu dabas klātbūtni. Līdz ar to bērniem pagarināsies laiks āra vidē, kas pozitīvi ietekmēs fiziskās aktivitātes līmeni, uzlabosies koncentrēšanās spējas, mazināsies uzmanības nogurums. Savukārt bērni esot grupas laukumā varēs dažādot savu patstāvīgo rotaļdarbību ar zīmēšanu, veidošanu utt..

Šie ir lielākie jaunumi, pārējos varēs redzēt iestādē uz vietas grupiņās.

Gaidām ar lielu nepacietību sen neredzētos un jaunus audzēkņus!

Kalsnavas pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes

  “Lācītis Pūks” vadītāja Inese Rozentāle
 
      Atpakaļ