Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
74284

LR proklamēšanas svinības 17.novembrī- foto
1.Aijai Kaškurei- "Par aktīvu līdzdalību Kalsnavas apkārtējās vides labiekārtošanā. Kalsnavas tēla popularizēšanu Latvijas mērogā"

2.Astrai Likovskai- "Par kvalitatīvu, apzinīgu un godprātīgi veiktu darbu sakopjot Veckalsnavas  kapu teritoriju"

3.Česlavai Dzenovskai- "Par kvalitatīvu, apzinīgu godprātīgu darbu veicot Kalsnavas pagasta pārvaldes galvenās grāmatvedes amata pienākumus"

4.Helmutam Polim- "Par nesavtīgu florbola trenera pienākumu veikšanu. Par par bērnu motivēšanu izvirzīt un sasniegt augstākus mērķus, pārvarēt sevi"
5.Herbertam Milleram- "Par nesavtīgu darbu dambretes spēles popularizēšanā Kalsnavas pamatskolā un PII "Lācītis Pūks"
6.Ilgai Vilkaušai- "Par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu Kalsnavas pamatskolā."
7.Ilonai Stūrei- "Par ilggadīgu darbu strādājot klientu apkalpošanas sfērā Kalsnavā. Par laipno un personīgo pieeju klientiem."
8.Ilutai Puzānei- "Par valitatīvu, apzinīgu, godprātīgu darbu Kalsnavas bibliotēkā un radošu pieeju veidojot Kalsnavas avīzi."
9.Raivim Grūbem- "Par drosmi un pašaizliedzību "
10.Viktoram Ūdrim- "Par sabiedrisko aktivitāti organizējot Latvijas mēroga makšķerēšanassacensības , Kalsnavas vārda popularizēšanu."
11.Elvijam Mežaleonam- "Par aktīvu, nesavtīgu, brīvprātīgi veiktu darbu uzlabojot sporta vidi Kalsnavas pagastā. Par aktīvu iesaistīšanos kultūras pasākumu organizēšanā un vizuālo materiālu izstrādē."
12.Irēnai un Aivaram Klušiem- "Par aktīvu Latvijas un Kalsnavas vēstures izzināšanu un saglabāšanu. Par Kalsnavas tēla popularizēšanu ierīkojot privāto muzeju. Sabiedrisko aktivitāti Kalsnavā."
13.Zinaidai Krūmiņai- "Par mūža ieguldījumu Kalsnavas pagasta labā."
14.Dzidrai Lapsai- "Par mūža ieguldījumu mākslas attīstībā Kalsnavā. Kalsnavas vārda popularizēšanu novada un Latvijas mērogā."

15.Veltai Krūzei- "Par mūža ieguldījumu Kalsnavas izglītības attīstībā."

16. Regīna Makovska- par Kalsnavas pamatskolas vārda popularizēšanu, par aktīvu, mērķtiecīgu skolas inovatīvajā darbībā, par sadarbību ar mecenātiem.

Ielādēju... 
      Atpakaļ