Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
37490

Kalsnavas pagasta balvu izcīņa pludiņ makšķerēšanā 

Saskaņots:                                                                                                                                                                                                 

Kalsnavas pagasta pārvaldes                                                                                                                                            

VadītājsA. Mūrmanis                                                                                                                                           

Kalsnavas pagasta

balvu izcīņa

pludiņ makšķerēšanā

 

NOLIKUMS

 

1.  Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos sportistus šajā sporta veidā.

 

2.  Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2013.gada 31.augustā Aiviekstes upē.

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Jaunkalsnavā skolas laukumā plkst.5.30- 6.00.

 

3. Sacensību dalībnieki

Sacensības ir individuālas, kur atsevišķi tiek vērtēti vīriešu, sievu un jauniešu rezultāti.

 

4. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas lomā neskaita. Citu zivju izmēriem jāatbilst makšķerēšanas noteikumiem. Sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri ar vienu āķi.

 

5.  Uzvarētāju noteikšana

Uzvar dalībnieki ar lielāko noķerto zivju svaru. Vienāda svara gadījumā ar lielāko noķerto zivi.

 

6. Apbalvošana

 Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus jauniešiem, sievietēm un vīriešiem ar diplomiem un piemiņas balvu.

 

Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

 

Informācija pa tel. 26590209 (Viktors Ūdris)

 

Saskaņots:                                                                                                                          

Valsts vides dienests

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde

Madonas kontroles sektora vadītājs

J.Zeltiņš
 
      Atpakaļ