Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” 

Reģistr.Nr.45403026708Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Fakss 64807692; e-pasts: siakalsnava@inbox.lv


Valdes locekle
Vija Kučinska

64807693

fakss 64807692, mob.29296585
Galvenā grāmatvede
Maruta Niedrīte

64807693

 fakss 64807692, mob.29296585

Lietvede/kasiere
Inga Kalniņa

64807693

 fakss 64807692, mob.29296585

 
Darba laiks
P.
08:00 - 16.00
O.
09:00 - 18.00
T.
08:00 - 16:00
C.
08:00 - 17:00
P.
08:00 - 14:00

 

Pakalpojumu tarifi (bez PVN)


Apsaimniekošana                  no  0.14 EUR/m2
Atkritumi                                1.76 EUR/ 1cilv./ mēnesī

Aiviekstes ciemā
Siltumenerģija                       50.28 EUR/MWh       
Siltais ūdens                          5.03 EUR/m3              
Kanalizācijas tarifs                 0.34 EUR/m3          
Ūdensapgādes tarifs               0.31 EUR/m3    
‍  
‍Jaunkalsnavas ciemā
Siltumenerģija                       44.08 EUR/MWh       
Siltais ūdens                          4.41 EUR/m3            
‍Kanalizācijas tarifs                 0.99 EUR/m3          
Ūdensapgādes tarifs              1.18 EUR/m3          

MAKSĀJUMUS var veikt  uzņēmuma kasē  Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā  vai bankas norēķinu kontos :

                           LV43HABA0551029267344   A/S Swedbanka,

    LV05UNLA0050018265764   A/S SEBbanka,

    LV39PARX0015319930001   A/S Citadele banka.

 

 Dzīvokļu īpašniekiem 

ir iespēja iepazīties ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un

apsaimniekošanas darbu plānu un tāmi


Pamatojoties uz MK 11.07.2017.noteikumiem Nr.408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 10. punktu informējam, ka ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi nākamajam gadam un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (obligāti jābūt apstiprinātai pilnvarai) ar 2018. gada 16.oktobri var iepazīties SIA "Kalsnavas komunālais uzņēmums” Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, darba dienās, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr.64807693